Tranh Sơn Dầu

TÌM KIẾM TRANH PHẲNG PHÙ HỢP VỚI BẠN HOẶC DOANH NGHIỆP BẠN

Lựa chọn theo mẫu dưới (có thể chọn 1 hoặc nhiều trường). Nếu cần trao đổi có thể gửi yêu cầu đến chúng tôi

Tranh sơn dầu

Tranh sơn dầu là loại tranh được vẽ bằng sơn dầu – đây là một loại họa phẩm được làm từ bột màu (sắc tố)và kết hợp với dầu để tạo ra độ kết dính. Các loại dầu thường được sử dụng là dầu hạt anh túc, dầu lanh (cây gai), dầu hồng hoa và dầu hạt óc chó.

Tranh sơn dầu có rất nhiều cách vẽ, chủ yế bức tranh được vẽ bằng cọ nhưng cũng có nhiều cách vẽ khác như vẽ bằng bay hoặc giẻ.

Trào lưu sử dụng sơn dầu xuất phát từ Ytalia sau đó lan qua các nước Châu Âu khác. Đến năm 1540, các chất liệu vẽ tranh sơn dầu cũ như tempera đã hoàn toàn bị thay thế.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Để lại thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất và sớm nhất. Trân trọng.